Aanvraagformulier Duurzaamheidsfonds

Het subsidieplafond voor het Fuldauer Duurzaamheidsfonds bedraagt € 100.000, wat het totale bedrag in het fonds vertegenwoordigt.

De hoogte van de stimuleringssubsidie waar u als vereniging of stichting voor in aanmerking kunt komen, varieert tussen € 2.500 en € 7.500.

Om het indienen van een aanvraag bij Lokaal Fonds Hengelo eenvoudiger te maken, maken wij gebruik van een aanvraagformulier.