Aanvragen

Hier kunt u vinden hoe u een aanvraag kan indienen bij Lokaal Fonds Hengelo.  Om u snel verder te helpen hebben we deze informatie uitgesplitst in de volgende onderdelen:

 

Lokaal Fonds Hengelo heeft als criterium dat een initiatief gedragen wordt door meerdere co-financiers. Om co-financiers te vinden kunt u kijken op twentsefondsen.nl. Ook het Lokaal Fonds Hengelo is aangesloten bij dit platform.

Aanvragen voor ondersteuning kunt u alleen via het aanvraagformulier indienen bij het Lokaal Fonds Hengelo. Het bestuur komt dit jaar tienmaal bijeen om aanvragen te bespreken en te beoordelen. Het bestuur streeft er naar om binnen drie maanden een besluit te nemen op een aanvraag.

Het bestuur beoordeelt de aanvragen op basis van criteria uit het beleidsplan. Hou bij het indienen van een aanvraag rekening met deze criteria. Wilt u bij het aanvragen ook aangeven of uw organisatie een ANBI-status heeft.

Wanneer er volgens het bestuur aanleiding toe is zal een gesprek worden gevoerd met de indieners van de aanvraag.