Criteria

Wilt u een aanvraag indienen bij Lokaal Fonds Hengelo? Dan gelden onderstaande voorwaarden/criteria.

Voorwaarde 1
Uw aanvraag moet betrekking hebben op onderstaande onderwerpen:

 1. Welzijn en welbevinden van Hengeloërs, denk aan:
   • Armoede
   • Eenzaamheid
   • Ouderdom, zelfredzaamheid ouderen
   • Laaggeletterdheid
   • Cultuurverschillen
   • Gezondheid en voeding
   • Gezondheid en beweging
   • Kinderverwaarlozing
   • Mishandeling en huiselijk geweld
   • Drugs- en drankproblematiek
   • Spelen (gericht op kinderen)
   • Criminaliteit, overlast en veiligheid
   • Dak- thuislozenzorg
   • Leerproblemen, educatie en onderwijs

   

 2. Aantrekkelijkheid van Hengelo vergroten, denk aan:
  • Culturele activiteiten, evenementen en optredens als:
   • beeldende kunst
   • muziek
   • dans
   • film
   • literatuur
   • historie
   • theater
   • diversiteit
   • tradities
  • Sport en vrijetijd
  • Toerisme
  • Leegstand
  • Vervuiling
  • Duurzaamheid (hergebruik van grondstoffen)
  • Groene stad

Voorwaarde 2
Uw project heeft duidelijk impact op Hengelo, Beckum en/of Oele en/of haar inwoners.

Voorwaarde 3
Uw aanvraag heeft betrekking op een project zonder winstoogmerk. Commerciële initiatieven komen niet voor een bijdrage van Lokaal Fonds Hengelo in aanmerking.

Voorwaarde 4
Vraagt u om een bijdrage hoger dan 2.000 euro? Dan verwachten wij een financiële bijdrage van uw eigen organisatie en/of cofinanciering door één of meerdere organisatie(s).

Voorwaarde 5
Uw project wordt uitgevoerd door een organisatie die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uw aanvraag dient door een vertegenwoordiger, tekeningsbevoegde of bestuurder van deze organisatie te worden ingediend.

Voorwaarde 6
Wij verwachten dat u onze vragenlijst volledig en naar waarheid invult. Als de vragenlijst niet of niet volledig is ingevuld, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Voorwaarde 7
Na uitvoering van uw project verwachten wij een verantwoording, evaluatie en/of beschrijving van uw project, zowel financieel als inhoudelijk.

Voorwaarde 8
Een toezegging van een bijdrage door Lokaal Fonds Hengelo is een jaar geldig. Als binnen dit jaar (vanaf datum toezegging) geen verzoek tot uitbetaling wordt ingediend, vervalt het recht op de toegezegde financiële bijdrage.

U kunt de voorwaarden/criteria als pdf downloaden.