Criteria

Wilt u een aanvraag indienen bij Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo? Dan gelden onderstaande voorwaarden/criteria.

Voorwaarde 1
Uw aanvraag moet betrekking hebben op onderstaande onderwerpen:

 1. Welzijn en welbevinden van Hengeloërs, denk aan:
   • Armoede
   • Eenzaamheid
   • Ouderdom, zelfredzaamheid ouderen
   • Laaggeletterdheid
   • Cultuurverschillen
   • Gezondheid en voeding
   • Gezondheid en beweging
   • Kinderverwaarlozing
   • Mishandeling en huiselijk geweld
   • Drugs- en drankproblematiek
   • Spelen (gericht op kinderen)
   • Criminaliteit, overlast en veiligheid
   • Dak- thuislozenzorg
   • Leerproblemen, educatie en onderwijs

   

 2. Aantrekkelijkheid van Hengelo vergroten, denk aan:
  • Culturele activiteiten, evenementen en optredens als:
   • beeldende kunst
   • muziek
   • dans
   • film
   • literatuur
   • historie
   • theater
   • diversiteit
   • tradities
  • Sport en vrijetijd
  • Toerisme
  • Leegstand
  • Vervuiling
  • Duurzaamheid (hergebruik van grondstoffen)
  • Groene stad

Voorwaarde 2
Uw project heeft duidelijk impact op Hengelo, Beckum en/of Oele en/of haar inwoners.

Voorwaarde 3
Uw aanvraag heeft betrekking op een project zonder winstoogmerk. Commerciële initiatieven komen niet voor een bijdrage van Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo in aanmerking.

Voorwaarde 4
Vraagt u om een bijdrage hoger dan 2.000 euro? Dan verwachten wij een financiële bijdrage van uw eigen organisatie en/of cofinanciering door één of meerdere organisatie(s).

Voorwaarde 5
Uw project wordt uitgevoerd door een organisatie die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uw aanvraag dient door een vertegenwoordiger, tekeningsbevoegde of bestuurder van deze organisatie te worden ingediend.

Voorwaarde 6
Wij verwachten dat u onze vragenlijst volledig en naar waarheid invult. Als de vragenlijst niet of niet volledig is ingevuld, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Voorwaarde 7
Om de beoordelingen adequaat uit te voeren, dienen aanvragen ruim vóór de uitvoeringsdatum, minimaal 3 maanden voorafgaand en bij voorkeur eerder, te worden ingediend.

Voorwaarde 8
Na uitvoering van uw project verwachten wij een verantwoording, evaluatie en/of beschrijving van uw project, zowel financieel als inhoudelijk.

Voorwaarde 9
Een toezegging van een bijdrage door Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo is een jaar geldig. Als binnen dit jaar (vanaf datum toezegging) geen verzoek tot uitbetaling wordt ingediend, vervalt het recht op de toegezegde financiële bijdrage.