Procedure

Aanvragen voor ondersteuning kunnen alleen digitaal worden ingediend bij het Lokaal Fonds Hengelo. Het bestuur komt ieder jaar tienmaal bijeen om aanvragen te bespreken en te beoordelen. Het bestuur streeft er naar om binnen drie maanden een besluit te nemen op een aanvraag.

Het bestuur beoordeelt de aanvragen op basis van criteria uit het beleidsplan. Hou bij het indienen van een aanvraag rekening met deze criteria. Wilt u bij het aanvragen ook aangeven of uw organisatie een ANBI-status heeft.

Wanneer er volgens het bestuur aanleiding toe is, zal een gesprek worden gevoerd met de indieners van de aanvraag.

Procedurestappen

 1. Indienen aanvraag (maak gebruik van ons aanvraagformulier);
 2. De secretaris verstuurt een ontvangstbevestiging;
 3. Het bestuur streeft er naar uw aanvraag binnen 3 maanden af te handelen (houdt hier rekening mee met het tijdstijd van aanvragen);
 4. Twee bestuursleden bekijken en beoordelen de aanvraag;
 5. Er kunnen nadere inlichtingen worden ingewonnen bij aanvrager;
 6. De twee bestuursleden formuleren een voorstel;
 7. Het voltallige bestuur bespreekt het voorstel en neemt een besluit;
 8. De secretaris brengt de aanvrager op de hoogte van het besluit;
 9. Na ontvangst van de toekenningsbrief van het bestuur dient u na uitvoering van het project een verzoek tot uitbetaling te doen;
 10. Wij stellen het op prijs uw beeldmateriaal, links en teksten over uw project te ontvangen (maak gebruik van ons upload formulier) zodat wij een bericht over uw project op deze website kunnen plaatsen;
 11. Graag sturen wij ook informatie over goedgekeurde projecten door naar de (lokale) media, indien u hier bezwaar tegen maakt kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier;
 12. Wij verzoeken u bij uw publiciteit een link/logo van Lokaal Fonds Hengelo te plaatsen (publiciteit en logo Lokaal Fonds Hengelo downloaden);
 13. Na afloop van het project dient u een financiële- en inhoudelijke verantwoording in te zenden (maak gebruik van het verantwoordingsformulier).

Let op: Lokaal Fonds Hengelo neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor fiscale gevolgen van een goedgekeurde aanvraag voor de aanvrager. Meer informatie hierover vindt u op website van de belastingdienst:

 • Indien u de ANBI status heeft: klik hier;
 • Indien u de ANBI status niet heeft: klik hier.