De Slinger Hengelo

De Slinger maakt Hengelo sterker
De Slinger Hengelo is een stichting die bemiddelt tussen maatschappelijke organisaties met vragen en bedrijven die zich met een aanbod willen inzetten voor de Hengelose samenleving. Doel is het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid en onderlinge verbinding. In 2018 viert De Slinger het 10-jarig jubileum. Het lokaal Fonds Hengelo heeft besloten De Slinger weer voor 3 jaar als speerpuntproject te ondersteunen.
Afstemming tussen vraag en aanbod
Tijdens de jaarlijkse Slingerbeurs worden ‘live’ zo’n 300 matches gesloten tussen de gemiddeld 120 vragers en 100 aanbieders die zich opgeven. De notaris ondertekent ter plekke de overeenkomst die daarbij gesloten wordt en kent een financiële waarde toe aan de manuren of diensten die bedrijven ter beschikking stellen. Maar ook gedurende het jaar kunnen maatschappelijke organisaties met hun vragen terecht.

Toekomstplannen
Er zijn plannen om in de toekomst met de Matchmakersgroep complexe of bewerkelijke verzoeken in behandeling te nemen. Deze groep zal gevormd worden door tien ondernemers die een uitgebreid netwerk hebben in het Hengelose bedrijfsleven. Zij zullen de coördinatie op zich nemen en zorgen voor afstemming tussen verschillende aanbieders, zodat in onderlinge samenwerking met gesloten beurs een mooi resultaat neergezet kan worden.
Om het sluiten van matches nog makkelijker te maken wil De Slinger een Digitaal Platform bouwen. Hierop kunnen zowel vragers als aanbieders zich digitaal aanmelden en zoeken naar een geschikte partner voor een match.
De Slinger heeft deze toekomstplannen vastgesteld na een partnerbijeenkomst in 2017 waar de strategie voor de komende vijf jaar besproken is. Ook Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo was daarbij aanwezig.

Rol als verbinder
Een ander project dat op de agenda van De Slinger staat en blijk geeft van de verbindende rol van de organisatie is de ‘Entreemakersgroep’. Dit team van ondernemers die zich aan De slinger verbonden heeft, maakt zich warm om 15 jongeren die moeilijk aan werk komen, een snuffelstage of een leerwerkplek aan te bieden. Met deze extra ervaring zullen zij mogelijk toch het niveau kunnen behalen dat hun kansen op een arbeidsplaats in de toekomst verhoogt.

10-jarig jubileum
Van 2008 tot 2018 zijn er resultaten behaald waar De Slinger trots op is. Vragers en aanbieders hebben rond de 2400 matches gemaakt met een financiële waarde van twee miljoen Euro. In de afgelopen vijf jaar is er door het Hengelose bedrijfsleven 21.000 uur beschikbaar gesteld ten behoeve van de samenleving. De ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling die de organisatie doorgemaakt heeft is na te lezen in een fraai Glossy: “De Slinger Hengelo 10 jaar”. Dit magazine is ter ere van het jubileum gemaakt door het vrijwilligersteam en een aantal ondersteunende bedrijven en is in te lezen via onderstaande link.
http://www.deslingerhengelo.nl/wp-content/uploads/2018/02/De-Slinger-website-versie-klein.pdf
Het bijzondere belang dat De Slinger heeft voor de stad, is de reden dat de Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo de organisatie in april 2018 opnieuw heeft aangemerkt als speerpuntproject. De Slinger kan daarmee rekenen op financiële ondersteuning voor een periode van drie jaar.

De organisatie is altijd op zoek naar vragers en aanbieders en nodigt u van harte uit contact op te nemen via info@deslingerhengelo.nl of 074-2490257

Doneren