Disclaimer

De informatie die door het Lokaal Fonds Hengelo op haar website wordt aangeboden is met grote zorg samengesteld. Het Lokaal Fonds Hengelo controleert alle publicaties zeer zorgvuldig, zodat aangeboden informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk is. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan het Lokaal Fonds Hengelo niet garanderen dat de informatie op haar website altijd juist, actueel of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Het Lokaal Fonds Hengelo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt. Het Lokaal Fonds Hengelo behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Mocht u in de berichtgeving op de website van het Lokaal Fonds Hengelo onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze meldt bij de webredactie.