Donaties

In Hengelo zijn veel mooie initiatieven op allerlei terreinen. Zoals u op onze site kunt lezen vragen veel Hengelose instellingen daarvoor een financiele bijdrage van de Fuldauerstichting. Wij lopen daarbij tegen de grenzen aan van onze financiele mogelijkheden.
U kunt, via de Fuldauerstichting, helpen om nog meer initiatieven te ondersteunen. Alle giften, groot en klein, zijn welkom!
Natuurlijk is er overleg mogelijk als u uw geld ten goede wilt laten komen aan een bepaalde sector of een bepaald initiatief.