Doneren als particulier

De Fuldauerstichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze erkenning  kunt u giften van de inkomstenbelasting aftrekken, zie voorwaarden van de belastingdienst.

U kunt de Fuldauerstichting op de volgende wijzen ondersteunen;
1. Gewone giften
2. Periodieke giften (lijfrenteschenking)
3. Nalatenschap