Eenmalige giften

Als u een gift doet aan Lokaal Fonds Hengelo, is deze misschien aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gelden voorwaarden. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van het inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempel. Er geldt een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw drempelinkomen voor het totaal van uw giften. U kunt als donateur na aftrek van de drempel een deel van de schenking terugkrijgen. De hoogte is afhankelijk van het tarief dat op u van toepassing is.
Klik voor hier voor de voorwaarden van de belastingdienst voor gewone giften.

Doneren