Periodieke giften

U kunt de Hengelose samenleving ook structureel steunen via het Lokaal Fonds Hengelo, door als donatuer periodiek geld over te maken. U bepaalt zelf het bedrag, de looptijd en de frequentie van uw gift. Deze periodieke schenkingen kunnen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Met een lijfrenteschenking gaat u wel een betalingsverplichting aan voor minimaal 5 jaar. Een periodieke schenking is niet gebonden aan een drempelbedrag, onder de voorwaarde dat deze verplichting voor minimaal vijf jaar schriftelijk is vastgelegd. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van de Fuldauerstichting en gunt de donateur een volledige aftrek.

Met de Schenkcalculator kan het fiscaal voordeel worden berekent of kun je kijken wat je extra kunt schenken dankzij het belastingvoordeel.

Natura
Periodieke schenkingen in natura worden op dezelfde wijze behandeld als schenkingen in geld. Bij schenking van een enkel voorwerp (zoals bijvoorbeeld een pand) gaat het eigendomsrecht daarvan jaarlijks in gelijke gedeelten over. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het schenken van een pand in vijf gelijke termijnen aan het Lokaal Fonds Hengelo. Uiteraard moet de schenking voldoen aan de criteria van het begrip periodieke schenkingen.