Fuldauer Duurzaamheidsfonds

De wereld van energieprijzen ondergaat voortdurende veranderingen en uitdagingen. Deze ontwikkelingen kunnen een grote impact hebben op het verenigingsleven en het bestaansrecht van verenigingen en stichtingen onder druk zetten. Verenigingen en stichtingen in Hengelo (*) staan voor de taak om hun energieverbruik te verminderen en duurzaamheid te omarmen.

(*) Waar Hengelo staat, lees gemeente Hengelo waaronder ook de dorpskernen Beckum en Oele.

Het verenigingsleven draagt bij aan de vitaliteit en levenskwaliteit van een gemeenschap en draagt bij aan het creëren van een gemeenschap waarin mensen zich thuis voelen en zich met elkaar verbonden voelen. Daarom zet Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo zich in om organisaties in Hengelo te ondersteunen bij het realiseren van verduurzaming.

Met het Fuldauer Duurzaamheidsfonds willen we verenigingen en stichtingen aanmoedigen om stappen te zetten naar een duurzamere toekomst.

 

Doel van het Fuldauer Duurzaamheidsfonds:

Het hoofddoel van deze subsidiemogelijkheid is het aanmoedigen van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie in faciliteiten en terreinen die in eigendom zijn van verenigingen of stichtingen.

 

In aanmerking komende maatregelen:

De subsidiemogelijkheid omvat een reeks maatregelen die in aanmerking komen voor financiering. Hieronder vallen onder andere:

• Zonnepanelen of zon-thermische panelen
• Zonneboilers
• Warmtepompboilers
• Warmtepompen
• Energieopslag
• Spouwmuurisolatie met Rd ≥ 1,1
• Gevelisolatie met een kwaliteitseis van Rd ≥ 3,5
• Dakisolatie met een kwaliteitseis van Rd ≥ 3,5
• Vloer- of bodemisolatie met een kwaliteitseis van Rd ≥ 3,5
• HR++ glas met een kwaliteitseis van U ≤ 1,2
• Triple glas met een kwaliteitseis van U ≤ 0,8
• Isolerende raamkozijnen met een kwaliteitseis van U ≤ 2,4

 

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De stimuleringssubsidie kan worden toegekend aan het bestuur van een bestaande vereniging of stichting die voldoet aan de volgende criteria:

a. De organisatie bezit een accommodatie of terrein binnen de gemeentegrenzen van Hengelo.
b. De organisatie heeft maatschappelijke doeleinden.

 

Subsidiewaardige activiteit:

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringssubsidie, moet het bestuur van de vereniging of stichting een energiecheck hebben laten uitvoeren. Deze energiecheck dient informatie te verschaffen over:

• Welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.
• De kosten van deze maatregelen.
• De verwachte terugverdientijd van de verschillende maatregelen.
• Dat de voorgestelde duurzaamheidsmaatregel past binnen het bestemmingsplan van de accommodatie of terrein.

 

Subsidieplafond en hoogte van de stimuleringssubsidie:

Het subsidieplafond voor het Fuldauer Duurzaamheidsfonds bedraagt € 100.000, wat het totale bedrag in het fonds vertegenwoordigt.

De hoogte van de stimuleringssubsidie waar u als vereniging of stichting voor in aanmerking kunt komen, varieert tussen € 2.500 en € 7.500.

Elke vereniging of stichting mag slechts één subsidieaanvraag indienen.

Kosten die zijn gemaakt vóór de aanvraag en de subsidietoewijzing komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wanneer het subsidieplafond bereikt is stopt het Fuldauer Stimuleringsfonds. Aanvragen die dan ter beoordeling liggen of daarna binnenkomen, worden afgewezen.

 

We nodigen alle verenigingen en stichtingen in Hengelo uit om deel te nemen aan dit initiatief en samen met ons te werken aan een duurzamere toekomst. Samen maken we Hengelo mooier.

Wilt u een aanvraag indienen?

Ga naar aanvraag Fuldauer Duurzaamheidsfonds