Erve Nienenhoek

In 2010 is in opdracht van de Fuldauerstichting de zorgboederij De Nienenhoek gebouwd. De Nienenhoek is een woonzorgcomplex gelegen aan de Nienenhoek te Den Ham. De Fuldauerstichting is eigenaar van het complex en gebruikt de huuropbrengsten om de projecten te ondersteunen.
Bij de eerste steenlegging was, naast het bestuur van de Fuldauerstichting, ook mevrouw Fuldauer aanwezig.

Bijzonder aan dit woonzorgcomplex is dat het onderdak biedt aan twee doelgroepen: dementerende ouderen en (vaak jongere) personen met een verstandelijke beperking (veelal autisme).

ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente gaat de zorg voor de dementerende cliënten verzorgen. De stichting Ambiq draagt zorg voor haar cliënten  met een verstandelijke beperking. De overeenkomst tussen beide groepen is dat ze gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving.

De opzet van de woonzorgboerderij is kleinschalig en biedt naast wonen en zorg ook begeleiding in de vorm van dagactiviteiten. Zo kunnen de cliënten de directe omgeving onderhouden, groenten verbouwen, boerderijdieren verzorgen en klusjes in en rondom de woonzorgboerderij doen.