Logo downloaden

Het Lokaal Fonds Hengelo hecht groot belang aan naamsvermelding om publiek, beleidsmakers en potentiële aanvragers inzicht te geven welke projecten met een bijdrage van het Lokaal Fonds Hengelo tot stand zijn gekomen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe de samenleving via het Lokaal Fonds Hengelo investeert in kunst, historisch/cultureel erfgoed, sport, leren, natuur, ontspanning, welzijn, werk en zorg. Het Lokaal Fonds Hengelo poogt hiermee het draagvlak te vergroten voor deze projecten, die Hengelo leefbaar houden en als het kan beter en aantrekkelijker te maken aantrekkelijker maken .

Daarom verzoeken wij bij toegekende aanvragen de naam en het logo van het Lokaal Fonds Hengelo te vermelden worden op alle communicatiemiddelen: persberichten, uitnodigingen, flyers, websites, publicaties, aftiteling en andere uitingen. Bij tentoonstellingen en meerjarige bijdragen voor instellingen verzoeken wij ook bij de tentoonstelling of in de entreehal het logo op te nemen.
Het logo van het Lokaal Fonds Hengelo kunt u hieronder downloaden.