Missie en doelen

Doelstelling en werkgebied. 

1. De stichting heeft ten doel het verlenen van faciliteiten aan instellingen die zich richten op algemeen maatschappelijk belang, in de breedste zin van het woord. De stichting doet dit door geldleningen en subsidies te verstrekken en indien nodig garant te staan.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

3. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Hengelo (Overijssel), doch kunnen bij wijze van uitzondering ook projecten in andere gemeenten gesteund worden.