Organisatie

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo kent een bestuur en een raad van toezicht. Deze structuur is ingesteld bij de statutenwijziging van 17 september 2010. Hieronder vindt u de samenstelling van het bestuur en van de raad van toezicht. Verder vindt u hieronder links naar het beleidsplan 2019-2022, de statuten, het reglementen raad van toezicht en bestuur en de jaarverslagen vanaf 2010.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo bestaat uit de volgende personen:

René Pigge, voorzitter

Jan Nijkamp, secretaris

Wim Winter, penningmeester

Janneke Oude Alink, bestuurslid

Jeannette Lodeweges, bestuurslid

Luc Lensink, bestuurslid

Margo Koopman, bestuurslid

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht van Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo bestaat uit de volgende personen:

Karin Wigger, voorzitter

Henny Nijenhuis, lid

Joost Schutte, lid

Beleidsplan, statuten, reglementen en jaarverslagen

In dit onderdeel kunt u het Beleidsplan LFH 2023 - 2025 vinden. Dit beleidsplan is de leidraad voor het handelen van bestuur en raad van toezicht. Ook kunt u hier de statuten, het Reglement Raad van Toezicht LFH en het Reglement Bestuur LFH raadplegen. Lokaal Fonds Hengelo voldoet aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en beschikt over een ANBI-status.

Verder kunt u hieronder de jaarrekeningen vanaf 2010 inzien:

Het beloningsbeleid van onze stichting is opgenomen in het jaarverslag.