Organisatie

Het Lokaal Fonds Hengelo kent een bestuur en een raad van toezicht. Deze structuur is ingesteld bij de statutenwijzging van 17 september 2010. Hieronder vindt u de samenstelling van het bestuur en van de raad van toezicht. Verder vindt u hieronder links naar het beleidsplan 2019-2022, de statuten, reglementen raad van toezicht en bestuur, en de jaarverslagen vanaf 2010.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Lokaal Fonds Hengelo bestaat uit de volgende personen:

René Pigge, voorzitter

Jan Nijkamp, secretaris

Arjan Haken, penningmeester

Janneke Oude Alink, lid

Jeannette Lodeweges, lid

Esther Rouwenhorst, lid

Peter Schiphorst, adviseur

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht van het Lokaal Fonds Hengelo bestaat uit de volgende personen:

Matthijs Soek, voorzitter

Francis Meijerink, lid

Henny Nijenhuis, lid

Beleidsplan, Statuten, Reglementen en Jaarverslagen

In dit onderdeel kunt u het Beleidsplan LFH 2019 - 2022 vinden. Dit beleidsplan is de leidraad voor het handelen van bestuur en raad van toezicht. Ook kunt u hier Statuten , het Reglement Raad van Toezicht LFH en het Reglement Bestuur LFH raadplegen.

Verder kunt u hieronder de Jaarverslagen vanaf 2010 inzien:

Het beloningsbeleid van onze stichting is opgenomen in het jaarverslag.