Organisatie

Het Lokaal Fonds Hengelo kent een bestuur en een raad van toezicht.
Deze structuur is ingesteld bij de statutenwijzging van 17 september 2010.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Lokaal Fonds Hengelo bestaat uit de volgende personen:

Peter Schiphorst, voorzitter

Jeroen van Dam, secretaris

Wim Klaas, penningmeester

Jeroen Assink, lid

Arjan Haken, lid

Marja de Waal, lid

René Pigge, lid

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht van het Lokaal Fonds Hengelo bestaat uit de volgende personen:

Matthijs Soek, voorzitter

Francis Meijerink, lid

Henny Nijenhuis, lid

Beleidsplan en jaarverslagen

In april 2014 heeft het bestuur van de Fuldauerstichting het nieuwe beleidsplan 2014-2018 goedgekeurd. Dit beleidsplan is de leidraad voor het handelen van bestuur en raad van toezicht. U kunt het beleidsplan inzien door op deze link te klikken. Op 21 mei 2014 heeft de Raad van Toezicht haar ‘Reglement Raad van Toezicht Fuldauerstichting’ goedgekeurd. Het reglement kunt u middels het aanklikken deze link inzien.

Verder kunt u hieronder de jaarverslag vanaf 2010 inzien:

Het beloningsbeleid van onze stichting is opgenomen in het jaarverslag.