Activiteiten laagverstandelijk beperkten en ouderen

Initiatiefnemer:
Stichting Wijkracht

Aanschaf spelmateriaal

LVB doelgroep, die thuis woont heeft weinig mogelijkheden. Zij weet zichzelf niet altijd te redden en heeft geen of klein netwerk. Via het glazenhuis en de activiteiten komen ze in beeld en krijgen ze een groter netwerk. Met de bijdrage van het Lokaal Fonds Hengelo wordt spelmateriaal voor groepsactiviteiten voor de LVB groep in het glazen huis aangeschaft.

Aanschaf duo fiets

Voor ouderen en mensen met een beperking is het soms moeilijk om naar buiten te gaan. Een mooie oplossing kan dan een duo fiets zijn. De duo fiets biedt mogelijkheid om samen met mantelzorger of vrijwilliger op pad te gaan. In een aantal zorgcentra zijn er al duo fietsen maar deze zijn bedoeld voor de bewoners. Deze duo fiets kan gebruikt worden door zelfstandig wonende mensen. Er zijn al een aantal vrijwilligers die deze fiets willen beheren en op pad willen.

 


Sector: Zorg

Toegewezen op: 17 oktober 2018