AED voor evenementen

Initiatiefnemer:
Rode kruis Hengelo

De afgelopen jaren hebben we onze AED tijdens evenementen waarbij onze vrijwilligers betrokken zijn meegenomen. Dit om bij hartfalen van een deelnemers of gast bij het evenement adequaat te handelen. Dit willen we ook in de toekomst graag blijven doen. Hiervoor hebben we een nieuwe AED aangeschaft, omdat de oude niet meer voldoet aan de eisen.
Om onze EHBO-ers te laten oefenen met deze AED’s, hebben we  twee AED-trainers aangeschaft.

 


Sector: Zorg

Toegewezen op: 14 maart 2018