Herdenking April-meistaking 1943

Initiatiefnemer:
Stichting Erfgoed Hengelo

Er hoeft er maar één te beginnen…

Op donderdag 29 april 1943 maakt Duitsland bekend dat 300.000 Nederlandse soldaten zich moeten melden voor krijgsgevangenschap. Dat is voor enkele Hengelose helden het teken om in aktie te komen. Storkmedewerkers, die na hun lunchpauze op weg zijn naar het werk, lezen de mededeling. Terug in de fabriek besluiten ze als protest te gaan staken.

Stork-telefoniste Femy Efftink zorgt ervoor dat het bericht van de staking als een lopend vuurtje door de rest van het land wordt verspreid. Boeren in Friesland dumpen massaal hun melk in sloten, in Limburg leggen mijnwerkers het werk neer en ook 18.000 fabrieksarbeiders van Philips in Eindhoven sluiten zich bij de staking aan.

De reactie van de bezetter was medogenloos. Tachtig stakers werden standrechtelijk gefusilleerd, de meeste lichamen zijn nooit teruggevonden. Daarnaast zijn er nog 95 mensen doodgeschoten en zo’n 400 personen zwaar gewond. De impact van de stakingen is tot de dag van vandaag enorm zeker voor de nabestaanden.

De April-meistakingen, ook wel de Vergeten Stakingen, vormden tachtig jaar geleden de grootste uiting van verzet tegen de Duitse bezetting. Dit feit wordt op indrukwekkende wijze en op diverse manieren herdacht. Natuurlijk en vooral in Hengelo maar ook landelijk.

 


Sector: Cultuur & historie

Toegewezen op: 15 februari 2023