Bruggen Bouwen

Initiatiefnemer:
Katholiek Centum Welzijns- bevordering Overijssel

Mensen van verschillende geloofsovertuigingen/levensbeschouwingen denken vaak in wij/zij. Om mensen dichter bij  elkaar te brengen, worden hiervoor ontmoetingsactiviteiten opgezet die gericht zijn op het verminderen van polarisatie in Hengelo. De ontmoeting met de andere medemens in de bijeenkomsten is open, zonder oordeel. We gaan uit van wat ons verbindt: cultuur, opvoeding, vieren, ouderenzorg, individualisering, eten en drinken. Het omgaan met (eigen) vooroordelen is daarbij belangrijk. De ontmoetingsactiviteiten worden gericht op gemengde deelnemersgroepen: mensen met verschillende afkomst en posities waarin ook de levensbeschouwing en het levensverhaal aan de orde komt. Vooroordelen komen op tafel en nieuwe stappen worden gezet: nieuwe verbindingen worden gerealiseerd. De deelnemers  zullen in eigen omgeving met deze ervaringen een pleitbezorger voor samen leven in diversiteit worden.
Voorafgaand aan de bijeenkomsten worden minikronieken opgenomen. In deze minikronieken krijgen 8 mensen een cursus en gaan onder deskundige begeleiding ieder een korte film maken waarin vanuit het eigen levensverhaal verbinding wordt gemaakt met anderen. Deze interviews gaan over de relevante problemen en ervaringen, over de (soms moeizame) relatie tussen de levensbeschouwelijke groepen. De deelnemers komen uit deze groepen. Deze Minikronieken worden in diverse (gemengde) groepen tijdens de bijeenkomsten vertoond. Meer informatie over Bruggen Bouwen

 


Sector: Anders

Toegewezen op: 16 juni 2019