Burgerintiatieven 150 jaar Stork

Initiatiefnemer:
Stichting 150 jaar Stork

Burgerinitiatieven voor 150 jaar Stork
In september 2018 was het 150 jaar geleden dat C.T. Stork zijn machinefabriek opende. Het bedrijf heeft een grote rol gespeeld heeft in de geschiedenis van de stad en van Twente en Hengelo vierde het jubileum groots. De gemeente heeft in 2017 een bedrag van 100.000 euro vrijgemaakt voor de festiviteiten. Dit jaar heeft het College van Burgemeester en Wethouders nog eens 15.000 euro gereserveerd voor een randprogramma van kleinere initiatieven. De Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo vulde dit bedrag aan tot maximaal 30.000 euro.
Met dit bedrag konden clubs, groepen of verenigingen, maar ook individuele burgers die invulling wilden geven aan het jubileum, iets organiseren. Stichting 150 jaar Stork beheerde het bedrag en heeft de ingezonden aanvragen beoordeeld en op elkaar afgestemd.
Een van de initiatiefnemers was Muziekvereniging Armonia. Zij verzorgden op twee avonden in juli 2018 het indrukwekkende muziektheater “Babylon”. Bij de voorbereiding van deze bijzondere voorstelling is het oude motto van Stork ‘Allen voor elkaar, geen strijd maar samenwerking’ als leidraad genomen. Het publiek werd meegezogen in deze theaterbeleving waarin de uitdagingen van onze tijd aan bod kwamen. Centraal stond de vraag hoe we omgaan met vluchtelingen en ontheemden, milieurampen en de verharding tussen bevolkingsgroepen. Ook werd de mogelijke rol van techniek meegenomen in het verhaal.
De toeschouwer speelde vanaf aanvang mee in het spel. Musici van Armonia en gastsolisten werden ondersteund door technici, maar ook is voor dit evenement de verbinding gezocht met andere maatschappelijke organisaties. Een nieuwe compositie van Gerard Neurink “Constructions” vormde de kern van het muziektheater dat voor een belangrijk deel plaats vond bij de indrukwekkende beeldengroep van Evert Strobos tussen de A1 en de Hasseler Es. Oscar Wagemans heeft voor Armonia het scenario geschreven.

 


Sector: Cultuur & historie

Toegewezen op: 18 april 2018