Instrumentenfonds

Initiatiefnemer:
Federatie van Hengelose Muziekverenigingen

De muziekverenigingen aangesloten bij de Federatie van Hengelose Muziekverenigingen hebben te maken met teruglopende (subsidie)inkomsten, terwijl zij wel op een in alle opzichten breed vlak muziek willen blijven maken. Verhoging van de contributie lost deze problemen slechts voor een klein deel op. Om te voorkomen dat er verenigingen gaan omvallen is de laatste jaren de samenwerking tussen de verenigingen op verschillende vlakken geïntensiveerd. De FHM speelt daarin uiteraard een cruciale rol.
Concrete problemen liggen op het vlak van het instrumentarium. Door het wegvallen van het gemeentelijk instrumentenfonds lopen de verenigingen samen ruim 25.000 euro per jaar mis. Doordat het instrumentenfonds nu al enkele jaren niet meer bestaat, is bij veel verenigingen tevens een forse achterstand ontstaan in onderhoud en aanschaf van instrumentarium. Dit leidt er al toe dat leden geen goed instrument in bruikleen kunnen krijgen. Daarnaast wordt duidelijk dat leden soms moeite hebben met hogere contributies. Dit kan tot gevolg hebben dat leden om zuiver financiële redenen moeten afhaken, met alle gevolgen voor de verenigingen van dien.
De FHM wil ter compensatie van het gemeentelijke instrumentenfonds en ter ondersteuning van die leden die dat écht nodig hebben een “instrumenten en sociaal fonds” oprichten.

 


Sector: Kunst

Toegewezen op: 17 januari 2018