Kansrijk en optimaal onderwijs voor iedereen!

Initiatiefnemer:
Paus Johannes school XXIII

In onze samenleving wordt het onderwijs gezien als een motor voor persoonlijke groei en kansengelijkheid. Echter uit wetenschappelijk onderwijs blijkt dat niet alle kinderen optimaal profiteren van het onderwijsaanbod. Hierbij speelt een aantal factoren een rol; de sociaal-emotionele en cognitieve behoeften van een kind (microniveau) , de directe omgeving (mesoniveau) en het maatschappelijke netwerk (macroniveau).

Het is de wens en ambitie van de Paus Johannes school XXIII om de kansen voor kinderen te vergroten. Kinderen die vanwege het opgroeien in hun zwak economische thuissituatie ook sociaal en cultureel minder ervaringen opdoen en daardoor kansen missen om het onderwijs te kunnen verbinden aan ervaringen! Door ervaringen op te doen worden kinderen gemotiveerd en gestimuleerd om tot ontwikkeling te komen en dit vergroot hun kansen om mee te doen met het onderwijs. Daarnaast vergroot dit het welbevinden en het zelfvertrouwen van kinderen die door de sociale status van hun ouders deze ervaringen moeten missen als school dit niet aanbiedt. De project is opgezet met als doel dat alle kinderen van de school, in hun schoolloopbaan meerdere keren deelnemen aan een educatieve culturele activiteit, gekoppeld aan het onderwijs.

 


Sector: Leren

Toegewezen op: 15 maart 2023