Klein Driene

Initiatiefnemer:
Wijkracht

Doel is het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk Klein Driene. De gemeente Welbions en Wijkracht verbinden zich voor 3 jaar aan deze ontmoetingsplek door het beschikbaar stellen van de accomodatie de inzet van een sociaal makelaar, inzet GGZ/LvB en extra inzet van wijkbeheerder en wijkcoach.
Om dit goed te laten lopen zal van 1 mei 2018 tot 1 maart 2019 de medewerker van de vliegende stoel, dus bekend met de buurt, ingehuurd worden om op allerlei manieren contact te legggen met de bewoners en deze te verlokken tot het gebruik maken van en te binden aan deze ontmoetingsplek.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 13 juni 2018