Maquette met het gedicht De Beken

Initiatiefnemer:
Stichting Hengelo Leest

Hengelo Leest wil de historie en het ontstaan van Hengelo zichtbaar te maken door middel van het plaatsen van een maquette met de tekst van het gedicht De Beken van voormalig stadsdichter Fred van de Ven over het ontstaan en de geschiedenis van Hengelo. Beoogde locatie is bij de historische stuw achter de Waterstaatskerk. Hier staat al een bord met historische informatie van Waterschap Vechtstromen. Publicatie van het gedicht De Beken in de openbare ruimte zal een bijdrage leveren aan het historisch besef, het besef van het belang van water en de geschiedenis van Hengelo op creatieve en poëtische wijze belichten. Het gedicht heeft een duidelijke kwaliteit, maar is ook voor een breed publiek toegankelijk en herkenbaar.
Na realisatie wil Hengelo Leest gedurende een langere periode het gedicht en de geplaatste maquette onder de aandacht brengen en inzetten voor educatieve doeleinden. Hengelo Leest wil graag iedereen, passant of geïnteresseerde, inwoner of bezoeker, deelgenoot maken van dit gedicht en de poëtische beschrijving van het ontstaan en de geschiedenis van Hengelo. Daarnaast willen we ons richten op de jeugd via het (voortgezet) onderwijs, maar ook volwasseneneducatie en cultureel/historisch geïnteresseerden.

De Beken

Wie reisde in vergangen tijd door deze Twentse streken

die trok van de ene droge plek

naar de andere droge plek

en waadde soms door beken.

 

Men bouwde hier een brug en weg die comfortabel bleken

en ook een huis met een kapel

dat huis werd als een citadel

verdedigd door de beken.

 

En de bevolking groeide aan, van ver hier neergestreken

zo werd er dus een dorp gesticht

en de bewoners wasten zich

en plasten in de beken.

 

Ook vestigde zich industrie, die lei haar goed te bleken

en kleurde het en spoelde het

en de machines koelden met

het water van de beken.

 

Bij de ontwikkeling van de stad werd met wat pennenstreken

de loop verlegd voor meer gemak

maar als de hemel openbrak

dan weerden zich de beken.

 

En als de resten van de stad in het laatste licht verbleken

want al wat is dat gaat teloor

ja, zelfs dan nog stromen zij door

de beken, de beken.

 

Fred van de Ven

Stadsdichter Hengelo

2008 – 2010

 

Fred van de Ven werd in 2008 verkozen tot 1e stadsdichter van Hengelo.

 


Sector: Kunst

Toegewezen op: 13 september 2021