Minikroniekenproject “deuren openen”

Initiatiefnemer:
Videoclub Borne

Samen met de betrokken partners (filmmaker Masja de Roy (Stichting Nieuwe Twentse Kunst, Minikronieken), de Videoclub Borne, het AZC Almelo, het burgerinitiatief Welkom in Hengelo en de Bibliotheek Hengelo) zullen 24 koppels filmers (de helft Nederlanders, de helft vluchteling) en vertellers gevormd worden. Nederlandse filmers worden daarbij zoveel mogelijk gekoppeld aan vluchteling vertellers en vice versa. Alle filmers worden (in 2 projectgroepen) geholpen d.m.v. 10 workshops van circa 3 uur gegeven door de professionals van de Minikronieken.
De 48 deelnemers (24 filmers en 24 vertellers) worden geworven via de 5 hierboven genoemde partners. Vanuit de Videoclub Borne zullen circa 10 filmers gaan deelnemen.
Een specifieke doelgroep (als filmers) vormen hierbij de jonge statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die een toekomst in Nederland aan het opbouwen zijn en onder wie zich veel kunstzinnige talenten bevinden. Zij hebben veel belang bij deelname omdat het hen kan helpen te integreren en het hun kansen vergroot voor toelating bij kunst- of media opleidingen. Daarbinnen wordt ook rekening gehouden met de moedertaal van de deelnemers: voor hen die nog niet vloeiend de Nederlandse taal beheersen wordt een extra filmprofessional ingezet die hen in hun eigen taal ondersteunt.

 


Sector: Kunst

Toegewezen op: 17 juli 2018