Nooit Weer / Nie Wieder

Initiatiefnemer:
Stichting Nooit Weer/ Nie Wieder

In 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog is vrijheid nog steeds kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Het blijft belangrijk om dit besef te vergroten en inzet te vragen van iedereen. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De Verenigde Naties werden opgericht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen om verschrikkingen zoals begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Onze huidige rechten en vrijheden zijn niet vrijblijvend, maar scheppen een verantwoordelijkheid voor het behoud en versterken ervan. Bij de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding en vrijheid is verbinding hét sleutelwoord. Onze samenleving is sinds de bevrijding enorm veranderd. We vormen met elkaar een diverse gemeenschap van groepen en individuen met uiteenlopende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en ervaringen. We verhouden ons mede daarom ook verschillend tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Wat ons bindt, is dat we allemaal in een vrij land wonen waar we binnen de regels van onze democratische rechtsstaat vrij zijn om te doen en laten wat we willen, vrij zijn om te zeggen wat we willen, vrij zijn om te geloven wat we willen en vrij zijn om te zijn wie we willen. We delen het gemeenschappelijke belang deze vrijheden in stand te houden. Door de hele samenleving bij de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid te betrekken, kan worden bijdragen aan inclusiviteit en solidariteit. Stichting Nooit Weer / Nie Wieder wil zich inzetten met een cultureel, educatief kunstproject, om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij het vieren van 75 jaar vrijheid.

Nooit Weer / Nie wieder is een evenement bestaande uit twee delen:

1. Een beeldende kunstproject van 60 billboards in Nederland en Duitsland gedurende twee maanden (mei en juni 2020);

2. Een educatief- cultureel programma gedurende de maand mei 2020 in Nederland en Duitsland.

 


Sector: Cultuur & historie

Toegewezen op: 19 maart 2019