Onderwijsbegeleiding kansarme jongeren

Initiatiefnemer:
Stichting Onderwijsbegeleiding

De Stichting Onderwijsbegeleiding biedt jongeren de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. De jongeren die wij begeleiden, komen vaak uit een gezin met beperkte financiële middelen en dit beperkt weer hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor komen deze jongeren niet tot hun recht en kunnen zij hun talenten niet optimaal ontwikkelen. Gedurende een intakegesprek bij de jongere thuis, kijken wij of de jongere voor onze stichting in aanmerking komt en verwijzen wij de ouders eventueel door naar één van onze samenwerkingspartners (zoals welzijnsorganisatie Wijkracht). Na de intake wordt de jongere in een klas geplaatst. Onze begeleiding ziet er concreet als volgt uit. De jongeren gaan wekelijks anderhalf uur naar een huiswerklas, waar ze geholpen worden met hun schoolwerk. De jongeren worden hierbij begeleid door studenten van de Universiteit Twente en van het Saxion. De studenten hebben oog voor de jongeren, verwelkomen hen met een koekje en limonade en maken een praatje met elke jongere. Hierdoor heeft de student een goed beeld bij elke jongere en kan de jongere nog beter en meer gericht worden begeleid. De jongeren gaan vervolgens met hun schoolwerk bezig en met alles wat zij lastig vinden, kan de begeleider helpen. Naast een begeleider heeft elke klas ook een mentor. Doormiddel van een langdurig en mentorprogramma en gerichte inhoudelijke vak begeleiding, wordt positief resultaat geboekt. De jongeren merken dat ze betere cijfers krijgen op school. Hierdoor worden zij meer gemotiveerd en verminderen spanningen binnen het gezin. Dit heeft weer een positieve weerslag op de omgeving. Met de onderwijsbegeleiding van de jongeren zijn dus niet alleen de jongeren geholpen maar ook het gezin en de lokale samenleving.www.Stichting Onderwijsbegeleiding

 

 


Sector: Leren

Toegewezen op: 16 januari 2019