Passende Sport & Vrijetijdsbesteding

Initiatiefnemer:
Stichting FC Twente, scoren in de wijk

Passende Sport & Vrijetijdsbesteding (PSV) is een sportstimuleringsproject dat zich richt op kinderen met een niet verstandelijke beperking, zoals Autisme, ADHD of gedragsproblematiek. Deze groep kinderen dreigt vaak tussen wal en schip te vallen, doordat zij enerzijds niet geschikt zijn voor de g-sport en anderzijds niet goed meekomen in de reguliere sport. Het gevolg is vaak uitval in de sport, isolatie en een veilig heenkomen zoeken, namelijk thuis op de bank of slaapkamer.
Het project biedt wekelijks een grote diversiteit aan sport, vrijetijds- en cultuuractiviteiten aan voor ieder op zijn of haar niveau. Vertrouwen, plezier en ergens bij horen zijn hierin de belangrijkste kernwaarden. FC Twente, scoren in de wijk zal de eerste 2 jaar actief betrokken zijn, waarbij kennisoverdracht plaats vindt van het project passend sporten dat al 2 jaar gedraaid heeft. Daarnaast zal de kracht en uitstraling van de club FC Twente worden ingezet om het initiatief meer body te geven.
FC Twente, scoren in de wijk heeft in samenwerking met een aantal sportclubs en de gemeente 2 jaar het project passend sporten gedraaid. De bevindingen zijn gezamenlijk grondig geëvalueerd en de uitkomst hiervan is dat er een structureel passend sportaanbod moet komen voor bovengenoemde doelgroep. De voorkeur is om dit in te bedden bij een vereniging, waarbij Sportvereniging HGV het meest geschikt is, gezien haar diversiteit aan sporten en ervaringen is het aangepast sporten. Na 2 jaar zal scoren in de wijk langzaam een stap terug doen en zal HGV Hengelo dit definitief zelfstandig voort moeten kunnen zetten. Momenteel zijn de gesprekken met HGV, de gemeente en FC Twente, scoren in de wijk in een afrondende fase en kunnen we starten met de voorbereidingen, om vervolgens in het najaar van start te gaan.
Met PSV willen wij drie dingen bereiken:
– een vangnet bieden voor uitval van kinderen binnen de reguliere sportvoorziening
– aan structureel aanbod creëren voor niet-sportende kinderen met een niet verstandelijke beperking
– kinderen die wat extra aandacht en zorg nodig hebben volwaardig laten deelnemen in het verenigingsleven van sport en bewegen.
Uiteindelijk moet PSV na 2 jaar een vast positie in de Hengelose Samenleving en bekendheid hebben bij zowel sportverenigingen, speciaal en regulier onderwijs en gemeentelijke instanties.

 


Sector: Sport

Toegewezen op: 13 september 2021