Renovatie en herplaatsing waterorgel

Initiatiefnemer:
Stichting waterorgel

Dit waterorgel was van 2008-2015 gesitueerd in de vijver bij het FBK stadion. In 2015 werd het ontmanteld, omdat de infrastructuur bij het FBK stadion verbeterd werd. De vijver verdween en er was geen plek meer voor het waterorgel. Het werd op het droge opgeslagen Met de intentie om het in de nabije toekomst elders in Hengelo een plek te geven.
Het heeft tot 2020 geduurd, voordat duidelijk werd dat het waterorgel een nieuwe bestemming zou krijgen. Al die tijd was FC Twente Scoren in de Wijk eigenaar van dit waterorgel. Deze organisatie wilde wel van het waterorgel af, nu er en nieuwe bestemming was gevonden. Op 13 juni werd 2020 werd de de Stichting Waterorgel opgericht. Deze stichting werd de nieuwe eigenaar van het waterorgel. De Stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van een waterorgel gevestigd aan de Bataafse Kamp te Hengelo(O).

Er worden door de Stichting geluid- en lichtshows verzorgd, die vrij toegankelijk zijn voor het publiek, geschikt voor zowel jong als oud en de shows zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn thema shows en ook wordt er aan gesloten bij activiteiten die in de binnenstad en in het Prins Bernard Plantsoen plaats vinden. Er wordt samengewerkt met de Stichting Prins Bernard plantsoen om activiteiten op elkaar af te stemmen en om samen activiteiten te ontwikkelen. Park Bataafse Kamp en het prins Bernard Plantsoen liggen in elkaars verlengde en dit volop kansen om thema’s rondom water en groen met elkaar te verbinden. Activiteiten waarbij kunst en muziek centraal staan kunnen samen gerealiseerd worden. Het ene park kan unieke belevenissen oproepen door middel van een waterorgel met licht, muziek en verhalen. Het andere park wordt dan ingericht met kunst die de verbondenheid met water aangeeft.

Op de website van de de Stichting staat de jaarkalender vermeld waarop de activiteiten vermeld staan. Het waterorgel maakt deel uit van een fonteinenstelsel en kan derhalve ook functioneren, zonder dat het als waterorgel wordt ingezet. Het waterorgel is een culturele voorziening die bijdraagt aan de dynamiek van de binnenstad en alle inwoners verbind en bijdraagt aan een gevoel van samenhorigheid.
Het milieubewustzijn maakt een wezenlijk onderdeel uit van de te organiseren activiteiten.

Meer informatie www.waterorgelhengelo.nl

 


Sector: Kunst

Toegewezen op: 17 december 2020