Samen Uit, Samen Genieten in Twente

Initiatiefnemer:
Stichting Vier het Leven

Ouderen krijgen vaker te maken met ingrijpende gebeurtenissen, zoals pensionering, het verlies van de partner, gezondheidsproblemen of afnemende mobiliteit. Een sociaal netwerk in stand houden wordt een uitdaging en vraagverlegenheid neemt toe. Ouderen ervaren hierdoor een hoge drempel om er op uit te gaan en verliezen daardoor gaandeweg de verbinding met anderen en de samenleving.

Mensen samenbrengen, een sociaal netwerk opbouwen en elkaar verder helpen; dat is wat we bereiken door ouderen uit de regio Hengelo en vrijwilligers met elkaar te (blijven) verbinden, er samen op uit te gaan. Het doel om een vuist te maken tegen eenzaamheid onder ouderen blijft onverminderd van kracht. We blijven ons extra inzetten om ouderen weer het vertrouwen te geven om nu het weer kan, samen met onze vrijwilligers en elkaar uit te gaan. Ook zetten we ons actief in om ouderen te bereiken die zich nog niet eerder hebben aangemeld, zodat ook zij kunnen genieten van elkaars gezelschap en een activiteit buitenshuis.

Impact vertaalt zich in vergroten gevoelens van welbevinden van oudere inwoners van Hengelo.
• Het gevoel ontstaat er weer bij te horen;
• Ouderen hebben weer nieuwe verhalen;
• Ouderen krijgen iets aangereikt om naar uit te kijken en nog lang van na te genieten;
• Ouderen kunnen er samen op uit om iets te beleven.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 30 juni 2023