Symposium Sociaal werk in de wijk

Initiatiefnemer:
Stichting Sociale Ontwikkeling Hengelo

Sociaal werkers moeten strategisch zo vaardig zijn, dat ze (de opkomst van) maatschappelijke problemen signaleren, deze op de politieke agenda weten te krijgen en tegelijkertijd de individuele problematiek niet vergeten. Een oriëntatie onder sociaal werkers leert, dat het herkennen van een individueel probleem als deel van een breder maatschappelijk probleem als moeilijk wordt ervaren en niet of nauwelijks plaatsvindt, ondanks dat sociaal werkers hierin wel geschoold worden.
Sociaal werk speelt zich af op het snijvlak van dienstverlening en sociale actie. Scholing alleen is daarvoor niet genoeg, de sociaal werker dient ook geëngageerd en strijdbaar te zijn en te beschikken over passie, doorzettingsvermogen en strategische vaardigheden.
Het symposium moet duidelijkheid geven over:
1. rol en inbreng van het sociaal werk in de wijk,
2. de kwalificaties en persoonlijke eigenschappen waarover de sociaal werker dient te beschikken en hoe (bij)scholing hierop kan inspelen.
Bijdragen worden geleverd door diverse betrokken deskundigen, waaronder ervaren sociaal werkers.

Het symposium is gehouden op7 oktober 2021 en is bezocht door ongeveer 80 mensen. Naast sociaal werkers waren dat mensen van onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, ambtenaren, politici en kennisinstituten. De opbrengst van het symposium willen we vervatten in een manifest. Met dit manifest gaan we de ‘boer’ op richting zowel de lokale als landelijke overheid.

De bijdrage van het Lokaal Fonds Hengelo is gebruikt voor kosten als publiciteit, consumpties, presenties, bloemen etc.

 

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 13 september 2021