Uitrusting Semi Militair Tamboerkorps Liberation

Initiatiefnemer:
Tamboerkorps Liberation

Semi Militair Tamboerkorps Liberation is al jaren vast prik bij evenementen gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog, zoals stille tochten, dodenherdenking, veteranen dag, kransleggingen, herdenkingen, bevrijdingsfeesten maar ook op Koningsdag en Reuring in de stad.

De ledenwerving was een succes waardoor een aantal nieuwe leden de continuïteit waarborgen. Ook deze nieuwe leden kunnen nu met een instrument en onze kledij meespelen.

 


Sector: Ontspanning

Toegewezen op: 4 oktober 2023