Vakantiespelen Nijverheid 2023

Initiatiefnemer:
Stichting bewonersoverleg de Nijverheid

Vakantiespelen zijn een oude traditie in Hengelo. Voor kinderen die niet op vakantie gaan, of kort en minder vermakelijk, worden in de laatste twee weken van de zomervakantie leuke activiteiten georganiseerd. Het doel is om alle kinderen in Hengelo passend vermaak te geven, de kans te geven vriendschappen te sluiten met buurtkinderen (Noaberschap met de paplepel ingieten) en jongeren en volwassenen uit de buurt een gelegenheid te geven om zich op leuke wijze in te zetten voor een maatschappelijk doel. Daarbij is er aandacht gezond eten, veel bewegen, creativiteit en de relatie met instellingen in de buurt.

 


Sector: Ontspanning

Toegewezen op: 12 april 2023