VisiteClowns

Initiatiefnemer:
Stichting VisiteClowns

Stichting VisiteClowns is opgericht in 2008 met als doel om belevingsgerichte zorg te bieden aan mensen met dementie en mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Om dit doel te bereiken, zijn er professionele clowns die voor de stichting VisiteClowns in verpleeg- en verzorgingshuizen mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking bezoeken. De doelstelling voor 2021 zal voor Stichting VisiteClowns in het teken staan van “omdenken”. Voor mensen met dementie of voor mensen met een verstandelijke
beperking is juist contact met anderen hebben een meerwaarde. Net als in 2020 zullen de gevolgen van de corona crisis zichtbaar zijn in 2021. Hierdoor wordt direct contact, juist met deze kwetsbare doelgroep, minder toegankelijk.

Waarom VisiteClowns?

Mensen met dementie of een verstandelijke beperking zijn zeer gevoelig voor sfeer, aandacht en lichaamstaal. Voor deze mensen is het van groot belang dat zij op diverse manieren geactiveerd worden door bijvoorbeeld theater, poëzie, muziek of clownerie. Het kan herinneringen stimuleren, emoties losmaken, angstige gevoelens wegnemen en veiligheidsgevoelens vergroten. Het gevoel van
eigenwaarde en identiteit wordt versterkt door het ‘echte’ contact met de betrokkenen. Tijdens de bezoeken wordt met de mensen plezier gemaakt, er wordt gezongen en gelachen, maar vooral wordt er intensief met de mensen gecommuniceerd. De clowns prikkelen de zintuigen, waarbij zij onder andere gebruikmaken van spel, mime, zang, muziek en beweging. Hierdoor ontstaat er interactie met deze mensen, waardoor zij de gelegenheid krijgen even uit hun isolement te komen en hun gevoel van welbevinden te versterken.

Werkwijze VisiteClowns

De VisiteClowns spelen op uitnodiging van een verpleeg- of verzorgingshuis of van de familie voor bewoners op psychogeriatrische afdelingen. De VisiteClowns hebben een onbevangen en directe benadering. De mensen herkennen dit en reageren hierop. Door de gespecialiseerde opleiding zijn de clowns in staat om op verschillende manieren te communiceren met de bewoners. Mimiek,
zang, beweging en geluid, maar ook handpoppen en andere attributen worden daarbij gebruikt. Grapjes horen daarbij, humor zorgt voor de ontspannen sfeer. Zo communiceert de clown met zijn publiek: verrassend, ontroerend en altijd anders. Deze intensieve stimulering van de hersenactiviteit heeft een positief effect op de gevolgen van het ziekteproces en als gevolg daarvan heeft de cliënt een hogere kwaliteit van leven. Vanwege Corona is het aanbod van activiteiten uitgebreid.
Met dit project willen wij in de periode van januari 2021 tot en met juni 2021 een bezoek brengen aan 4 zorginstellingen in Hengelo. Hiermee worden 175 mensen met dementie bereikt.

Meer informatie www.visiteclowns.nl

 


Sector: Zorg

Toegewezen op: 20 januari 2021