Voorstelling ‘De OmZieners’

Initiatiefnemer:
Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Armoede is in Hengelo helaas geen onbekend fenomeen. Tegelijkertijd zijn er veel misverstanden rondom mensen die in armoede leven. Ze hebben van doen met stigma’s en vooroordelen die niet stroken met de werkelijkheid waar mensen in armoede in leven en die werkelijkheid zelf ervaren. Wij achten het daarom van even groot belang om het brede publiek te informeren over wat armoede aanricht in het leven van mensen via een theaterproductie die gebracht wordt door ervaringsdeskundigen. Daarmee willen wij een brug slaan tussen verschillende groepen in de samenleving en sociale cohesie bevorderen.
Het realiseren van een voorstelling. ‘De OmZieners’ gaat o.a. in op de kwetsbaarheid die armoede met  zich meebrengt op elk levensterrein; arbeidsparticipatie, gezondheid, gezinssituatie, scholing, huisvesting. Een voorstelling met, voor en door mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan.

Foto: Jochem Jurgens

Op de KRO is een programma over deze voorstelling geweest NPO start

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 17 april 2019