Week van de dementie

Initiatiefnemer:
Wijkracht

In de week van 17 t/m 25 september 2018 wordt een week van de Dementie uitgevoerd in Hengelo en Borne met als thema Samen Dementievriendelijk. Activiteiten zijn o.a. theatervoorstellingen, publieksvoorlichting in winkelcentra door middel van een ludieke SRV-bus, memory walks, lustrumviering Alzheimercafe Hengelo en uitreiking van methodiek Levensboeken maken. Doel is een bijdrage leveren aan een dementievriendelijk Hengelo en Borne. Het is een gezamenlijk initiatief van Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg, Kulturhus Hasselo en Wijkracht. Het is een krachtig middel om bij te dragen aan een meer dementievriendelijke samenleving en sluit naadloos aan bij de intentieverklaring die op 8 maart jl door 25 partijen in Hengelo is ondertekend: Hengelo Haakt In: Samen Dementievriendelijk.

 


Sector: Zorg

Toegewezen op: 19 september 2018