Weekendschool Toppers op Zondag Hengelo

Initiatiefnemer:
Stichting Weekendscholen Toppers op Zondag Twente

Weekendschool biedt blik op de toekomst

Stichting Weekendschool ‘Toppers op Zondag’ verzorgt op zondagmiddagen een programma voor jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat om kinderen van groep zeven en acht die opgroeien in een minder kansrijke omgeving. Met de trajecten ‘Horizonverbreding’ en ‘Talentontwikkeling’ werkt de organisatie aan een bewuste studie- en beroepskeuze en daarmee aan een groeiend zelfvertrouwen en een duidelijker perspectief op de toekomst.
‘Eén van de leerlingen herkende ik bijna niet meer toen ik haar terugzag in ons tweede traject’, vertelt Nicole van de Zweerde. Zij draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken als manager en ondersteunt de begeleiders. Daarnaast neemt zij als professionele coach zelf groepen kinderen onder haar hoede. Ze vervolgt: ‘Dit meisje kwam heel verlegen binnen en durfde zich bijna niet te laten zien. Na de Horizonverbreding nam ze initiatief, pakte als eerste de microfoon en kon zichzelf uitstekend presenteren.’ Dat is de reden dat Van de Zweerde zich 16-24 uur per week actief inzet als vrijwilliger, naast haar reguliere baan als onderwijzer aan de basisschool. ‘Ik word er warm van kinderen te zien groeien en word beloond met lachende gezichten en dankbare ouders.’
Twee trajecten
Voor leerlingen van groep zeven biedt het traject Horizonverbreding de mogelijkheid zich gedurende twintig zondagen in het schooljaar van 11.00 -15.00 uur te oriënteren op beroepen. Ze maken kennis met verschillende beroepenvelden aan de hand van thema’s die twee tot drie bijeenkomsten in beslag nemen. ‘We behandelen bijvoorbeeld het thema ‘Gezondheid’ en zijn op bezoek geweest bij Huisartsenpraktijk De Hagen in Hengelo en Medisch Spectrum Twente in Enschede. Voor het thema ‘Horeca’ hebben we Landhuishotel & Restaurant De Bloemenbeek bezocht.’ Maar ook komen professionals vertellen over hun beroep en werkomgeving.
Na een jaar Horizonverbreding kunnen heel gemotiveerde kinderen, inmiddels leerling in groep acht, deelnemen aan het traject Talentontwikkeling, dat ook weer bestaat uit twintig bijeenkomsten. Daarin worden ‘zorg’ en ‘horeca’ meer uitgediept en komen abstractere thema’s aan bod zoals ‘recht’ en ‘politiek en bestuur’. Ook krijgen deelnemers de mogelijkheid na te gaan waar hun sterke kanten liggen en doen ze mee aan een beroepskeuzetest. Deze test mogen ze kosteloos herhalen als ze in het voortgezet onderwijs een profielkeuze moeten maken.
Kijken, luisteren en doen
De weekendschool hanteert het motto: kijken, luisteren en doen. ‘Vooral dat doen is belangrijk.’ Van de Zweerde vertelt dat zo het geleerde het best blijft hangen. Daarin onderscheidt de school zich van het reguliere onderwijs. ‘Het gaat erom op een speelse en aantrekkelijke wijze kinderen te laten zien wat mogelijk is. Leuk, leerzaam, uitdagend en gevarieerd. Velen ervaren de themamiddagen als een uitje.’ Groepen bestaan uit maximaal 20-22 kinderen, zodat er voldoende aandacht is voor elk individuele kind. Dat blijkt uit de betrokkenheid van Van de Zweerde: zij haalde een deelnemer van een voorgaand jaar – die graag buschauffeur wilde worden – van huis om deel te nemen aan de themamiddag van een nieuwe groep. De organisatie was er uiteindelijk in geslaagd een bus-simulator te regelen. ‘De jongen kroop achter het stuur en had de dag van zijn leven!’

Professioneel
Elke groep wordt aangestuurd door twee begeleiders, een professionele coach met een PABO-achtergrond en een assistent-coach. De laatste functie wordt vaak ingevuld door studenten die affiniteit hebben met kinderen, van bijvoorbeeld Hogeschool Saxion. Als het nodig is, dan schakelt de organisatie een tweede assistent in. Inmiddels werken er 24 coaches in Twente. Voor het schooljaar 2019/2020 staan er twaalf groepen gepland in Almelo, Enschede, Hengelo, Glanerbrug en Goor. Vol trots vertelt Van de Zweerde dat Hengelo het komende jaar twee groepen Horizonverbreding draait. ‘En omdat we nu meer budget hebben kunnen we het jaar daarop een Talentontwikkelingsgroep in Hengelo starten!’ Vorige jaren moesten leerlingen voor dit traject uitwijken naar Almelo. ‘Dit leidde tot uitval, die we nu mogelijk zullen kunnen voorkomen.’

Welke mensen vinden het leuk hun passie te delen?
Van de Zweerde is een groot deel van haar tijd druk met werving. Niet alleen met het zoeken van goed geschoold personeel, maar ook van gastbedrijven die hun deuren open willen stellen en een groep willen ontvangen op zondag. ‘Bij bijvoorbeeld de Rotary presenteren we een powerpoint en stellen de vraag: Welke mensen vinden het leuk hun passie te delen met kinderen? De deelnemende bedrijven krijgen zo de mogelijkheid in aanraking te komen met aanstormend talent.’ Ook is zij met een collega-manager druk met het werven van partners en donateurs. Met de gelden worden de ontvangstruimte, gezonde maaltijd en het vervoer van de kinderen bekostigd.’ Het bestuur van de weekendschool, de Raad van Toezicht en de coaches leveren onbezoldigd hun bijdrage.
Succesfactoren en effect
‘We bestaan nu elf jaar, dat zegt wel wat’, vertelt Van de Zweerde trots. Op de vraag wat daaraan bijdraagt antwoordt zij: ‘In eerste instantie de motivatie van het kind en de betrokkenheid van ouders.’ Vandaar dat bij de selectie een grondig stappenplan gehanteerd wordt: De gemeente selecteert de scholen die steun kunnen gebruiken, ouders worden schriftelijk benaderd, leraren worden betrokken bij de keuze van leerlingen. Betreffende kinderen vullen een vragenlijst in en uiteindelijk geven de ouders toestemming. ‘Tijdens het traject betrekken we hen bij bijvoorbeeld de eindpresentatie van thema’s.’ Het enthousiasme van de kinderen werkt aanstekelijk, ouders zien hoe ze groeien wat hen ook weer motiveert om de kinderen te enthousiasmeren. Uit onderzoek van Hogeschool Saxion en Universiteit Twente is gebleken dat de weekendschool bijdraagt aan het zelfvertrouwen van de deelnemers, ze durven makkelijker op mensen af te stappen. Er is minder sprake van uitval op de middelbare school en kinderen kunnen zichzelf met meer lef presenteren. Van de Zweerde kan dit volmondig beamen: ‘Deelnemers winnen aan zelfstandigheid, werken beter samen en denken meer na voordat ze wat zeggen. Als wij kunnen bieden wat ze nodig hebben, zij gemotiveerd zijn tijdens het traject en na een aantal jaren kunnen zeggen dat de weekendschool belangrijk is geweest voor hun ontwikkeling, dan zijn we succesvol geweest.’

Lokaal Fonds Hengelo is er trots op de weekendschool als speerpuntproject voor de periode van 2019 tot en met 2021 te kunnen ondersteunen. Een bijdrage waar de weekendschool blij mee is omdat deze steun jaarlijks twaalf tot vijftien kinderen de mogelijkheid geeft aan de activiteiten deel te nemen.

Op de foto jongeren tijdens het thema Horeca bij landhuishotel en restaurant De Bloemenbeek in de Lutte.
Meer informatie op toppers op zondag

 


Sector: Leren

Toegewezen op: 20 mei 2019