Na 50 jaar verandert de naam Fuldauerstichting in Lokaal Fonds Hengelo

Oprichter van de stichting was de Hengelose huisarts Dr. A. Fuldauer (1921-2007). De stichting wil als vliegwiel functioneren voor initiatieven, die een positieve ontwikkeling in Hengelo stimuleren en er toe leiden dat Hengelo voor de inwoners beter en aantrekkelijker wordt. Hiermee wil de stichting ook een grotere betrokkenheid van de burger bij de stad bevorderen. Lokaal Fonds Hengelo is een passender naam.

Lokaal Fonds Hengelo richt zich op de Hengelose bevolking als geheel. Aanvragen vanuit doelgroepen, die in een achterstandspositie verkeren en/of door een fysieke of psychische reden belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren krijgen extra aandacht. Lokaal Fonds Hengelo richt zich vooral op die initiatieven, waarmee de kwaliteit van leven van mensen wordt verbeterd.