150 jaar Stork

Burgerinitiatieven voor 150 jaar Stork
In september 2018 was het 150 jaar geleden dat C.T. Stork zijn machinefabriek opende. Het bedrijf heeft een grote rol gespeeld heeft in de geschiedenis van de stad en van Twente. Hengelo vierde deze mijlpaal groots. In 2017 heeft de gemeente een bedrag van 100.000 euro vrijgemaakt voor de festiviteiten. Dit jaar heeft het College van Burgemeester en Wethouders nog eens 15.000 euro gereserveerd voor een randprogramma van kleinere initiatieven. Het Lokaal Fonds Hengelo vulde dit bedrag aan tot maximaal 30.000 euro.
Met dit bedrag konden clubs, groepen of verenigingen, maar ook individuele burgers die invulling wilden geven aan het jubileum, iets organiseren. Stichting 150 jaar Stork beheerde het bedrag en heeft de ingezonden aanvragen beoordeeld en op elkaar afgestemd. Christel de Maar, secretaresse van de stichting vertelt dat het moeilijk was voor het zeskoppige team om een keuze te maken. Van de 47 mooie en heel diverse initiatieven, hebben er 23 een bijdrage ontvangen. De activiteiten vonden plaats in de maanden juni tot en met september 2018.
Een van de initiatiefnemers was Muziekvereniging Armonia. Zij verzorgden op twee avonden in juli 2018 het indrukwekkende muziektheater “Babylon”. Bij de voorbereiding van deze bijzondere voorstelling is het oude motto van Stork ‘Allen voor elkaar, geen strijd maar samenwerking’ als leidraad genomen. Het publiek liep ’s avonds om 22.00 uur onder begeleiding naar de plek van de voorstelling, de enorme stalen pilaren van kunstenaar Evert Strobos aan de Hasseler Baan. Vervolgens werden de toeschouwers meegezogen en speelde een rol in deze theaterbeleving waarin de uitdagingen van onze tijd aan bod kwamen. Centraal stond de vraag hoe we omgaan met vluchtelingen en ontheemden, milieurampen en de verharding tussen bevolkingsgroepen. Ook werd de mogelijke rol van techniek meegenomen in het verhaal.
Een andere partij die een budget heeft ontvangen werd gevormd door de vier amateurkoepels in Hengelo: Podium Kunsten Hengelo, de Hengelose Koren Koepel, de Federatie van Hengelose Muziekverenigingen en het Platform Beeldend Amateurkunstenaars Hengelo. In de schouwburg hielden zij onder de titel “Stork 150 jaar” drie “Proms-concerten” met als thema “Feest”. Op 14, 15 en 16 september hebben PopenZo, het Twents Jeugd harmonie Orkest en het Hengelo’s Mannenkoor de basis verzorgd van deze prachtige voorstelling. Individuele muzikanten en zangers en zangeressen hebben zich aangesloten en ook hier werd het publiek bij de voorstelling betrokken. De initiatiefnemers wilden met de Proms-concerten vieren dat C.T. Stork de basis heeft gelegd voor de ontwikkeling van de amateurkunst in Hengelo.

Doneer