Subsidie, energiebesparing , verduurzaming

Fuldauer Duurzaamheidsfonds

De wereld van energieprijzen ondergaat voortdurende veranderingen en uitdagingen. Deze ontwikkelingen kunnen een grote impact hebben op het verenigingsleven en het bestaansrecht van verenigingen en stichtingen onder druk zetten. Verenigingen en stichtingen in Hengelo (*) staan voor de taak om hun energieverbruik te verminderen en duurzaamheid te omarmen.

(*) Waar Hengelo staat, lees gemeente Hengelo waaronder ook de dorpskernen Beckum en Oele.

Het verenigingsleven draagt bij aan de vitaliteit en levenskwaliteit van een gemeenschap en draagt bij aan het creëren van een gemeenschap waarin mensen zich thuis voelen en zich met elkaar verbonden voelen. Daarom zet Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo zich in om organisaties in Hengelo te ondersteunen bij het realiseren van verduurzaming.

Met het Fuldauer Duurzaamheidsfonds willen we verenigingen en stichtingen aanmoedigen om stappen te zetten naar een duurzamere toekomst.

 

Wil je meer weten over het Fuldauer Duurzaamheidsfonds? Klik hier