Jaarverslag 2022

De cijfers over 2022 zijn definitief evenals het jaarverslag.
Als goededoelenfonds ondersteunen wij innovatieve maatschappelijke ideeën die leiden tot positieve veranderingen in de Hengelose samenleving. Op deze manier willen wij Hengelo mooier maken.

Velen zullen 2022 herinneren als het jaar waarin we geconfronteerd werden door torenhoge energieprijzen mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de toenemende armoede, de klimaat- en biodiversiteitcrises en de polarisatie die zich een weg vreet door de samenleving.

Het doet ons goed om te zien dat er sprake is van sociale cohesie in Hengelo. Ook in 2022 waren er initiatieven die hebben bijgedragen aan de verbondenheid binnen de Hengelose samenleving. Niet alleen verbondenheid kreeg onze aandacht maar ook de aantrekkelijkheid van de gemeente Hengelo voor al haar inwoners.

Wij zien het als onze missie om samen met u Hengelo mooier te maken. Wij willen de inwoners van Hengelo bijstaan en ze helpen bij het realiseren van maatschappelijke relevante initiatieven en mooie Hengelose evenementen. Dit kunnen wij doen door financieel bij te dragen, te fungeren als stimulator of door een verbindende factor te zijn.

Hoe wij Hengelo in 2022 een stukje mooier hebben gemaakt? Lees ons Jaarverslag 2022.

De jaarcijfers en het jaarverslag kun je hier lezen.