Nieuw beleidsplan Lokaal Fonds Hengelo

Het Lokaal Fonds Hengelo heeft een nieuw beleidsplan 2019-2022 vastgesteld. Graag laten wij u kennis maken met Lokaal Fonds Hengelo. In dit beleidsplan zijn de missie, ambitie en doelstellingen omschreven, daarbij geeft het inzicht in de werking van ons fonds. Wij hopen dat u na het lezen van ons beleidsplan een goed beeld heeft kunnen vormen van onze stichting en dat u onze doelstellingen van harte ondersteunt. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om onze stichting te professionaliseren en er voor te zorgen dat de hele organisatie op een goede en transparante wijze functioneert. Dit beleidsplan is in grote lijnen een schets van de toekomst van Lokaal Fonds Hengelo en van de positie die wij als fonds in de Hengelose samenleving willen innemen. Met dit beleidsplan willen wij het fonds een nog duidelijker identiteit geven en daarmee motivatie en enthousiasme teweegbrengen bij onze externe stakeholders zoals de lokale overheid, initiatiefnemers en andere fondsen. Het beleidsplan geeft geen direct antwoord op alle vragen maar is richtinggevend. Wij werken met elkaar aan een toekomstbestendige organisatie en willen ook graag duidelijk naar buiten dragen waar ons fonds voor staat. Het is dan ook onder meer om deze reden dat wij in 2018 een naamswijziging hebben doorgevoerd. De Fuldauerstichting heet voortaan Lokaal Fonds Hengelo.
Als u het Beleidsplan 2019 – 2022 van Lokaal Fonds Hengelo wil lezen kunt u op de link klikken.