Ontmoetingsruimte Klein Driene

Ontmoetingsruimte in Klein Driene

Op 23 november 2018 opent de nieuwe ontmoetingsruimte in Klein Driene haar deuren. Deze ruimte voor en door bewoners is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen Bewonersoverleg (BOL) Klein Driene de Noork, gemeente Hengelo, Welbions, de Fuldauerstichting / Lokaal Fonds Hengelo en Wijkracht. Deze partijen wilden een plek creëren waar wijkbewoners zich thuis voelen en elkaar en professionals kunnen ontmoeten. In mei 2018 is het voortraject gestart: het bevragen en op elkaar afstemmen van alle betrokkenen zodat de ontmoetingsruimte een trekpleister wordt waar iedereen graag samen komt.
Behoefte elkaar te ontmoeten
In 2017 heeft Fuldauerstichting /Lokaal Fonds Hengelo de Round Tables bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond is een breed scala aan (ervarings)deskundigen en betrokkenen samen gaan zitten om mogelijke vraagstukken in de Hengelose gemeenschap te identificeren en samenwerking te bevorderen. Voor Klein Driene kwam deze bijeenkomst op het goede moment. Veel bewoners hebben te maken met sociaal isolement. Er is behoefte elkaar te ontmoeten en de wijk kampt met een aantal knelpunten.
Bewoners en verschillende instanties en maatschappelijke initiatieven werkten al samen om deze op te lossen. Activiteiten die onder andere opgepakt waren bestonden uit samen koken en het verrichten van klussen. Stichting Helpende Handen Twente speelde een verbindende rol en maakte ontmoeting mogelijk, ook met moeilijker bereikbare burgers. De inzet van deze stichting zal wegvallen en de gemeente, Welbions en Wijkracht zijn ingesprongen om het bestaande netwerk uit te bouwen. Zij benadrukken het belang van een laagdrempelige ontmoetingsruimte, waarmee de behoeften die er liggen opnieuw vorm gegeven kunnen worden.

Voor bewoners door bewoners
Welbions stelt per 1 november 2018 een ontmoetingsruimte beschikbaar. Die bevindt zich op de begane grond van een appartementencomplex op de kruising Josef Haydnlaan en Schubertstraat. Om ervoor te zorgen dat burgers de ruimte ook daadwerkelijk graag zullen gebruiken, is de hulp van Gettie van Bussel als verbinder ingeschakeld. Zij organiseert voor en met wijkbewoners verschillende bijeenkomsten waarin zij, maar ook vrijwilligers en professionals de mogelijkheid krijgen wensen neer te leggen en af te stemmen met de andere partijen. Zo krijgt de ontmoetingsruimte de invulling die door iedereen gedragen wordt. Maar doel is vooral dat het een ruimte “voor een door” bewoners wordt. ‘En dat is gebleken uit de sessies’, vertelt Marja de Waal van de Fuldauerstichting/Lokaal Fonds Hengelo. ‘Bewoners komen zelf met ideeën en initiatieven.’ Zij willen samen koken, muziek maken en willen in de toekomst een gezamenlijke moestuin starten. En er worden onder meer een gereedschapskast en een buurtboekenkast geplaatst waar iedereen gebruik van kan maken.
Momenteel wordt de ruimte opgeknapt. Vanaf november tot 1 januari zal deze daadwerkelijk ingevuld worden. Gettie van Bussel: ‘Bewoners kunnen ideeën of tips voor de buurt kwijt via website “Kom Drienen” (www.kom-drienen.nl/contact), of kunnen tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met Kom Drienen: 06-28864916
De Fuldauerstichting/Lokaal Fonds Hengelo is er trots op dit mooie project ook financieel te kunnen ondersteunen.

Doneren