Slingerbeurs 2014

Persbericht

6 jaar Slingerbeurs op rij een groot succes!
336 matches met een ongelooflijke waarde van € 210.391,00

John van der Vegt, voorzitter van het College van Bestuur ROC van Twente, opende op 21 maart 2014 met een luide gong de Slingerbeurs van 2014 in Hengelo. De inmiddels vertrouwde locatie van ROC Gieterij 200 vormde wederom het decor van deze dynamische dag. Massaal kwamen 60 bedrijven (de aanbieders) en 85 maatschappelijke organisaties (de vragers) samen om de handen ineen te slaan voor de Hengelose samenleving.

Maar liefst 336 matches werden er gemaakt met een gezamenlijke waarde van 210.391,00 euro! De Hengelose bedrijven zullen in 2014 te samen 6500 uur besteden aan maatschappelijk betrokken ondernemen via de Slingerbeurs.

Weer een fantastische dag werd afgesloten met een gesprek met drie generaties burgemeesters: Wolter Lemstra, Frank Kerkhaert en natuurlijk onze huidige burgemeester, Sander Schelberg. Er was vanuit het Hengelose bedrijfsleven veel animo voor dit ondernemersevenement, de zaal zat vol. De drie burgemeesters wisten op een boeiende manier de geschiedenis en de toekomst van het maatschappelijk verantwoord ondernemen in Hengelo weer te geven.

De Slingerbeurs
Al voor de zesde keer heeft de Slinger Hengelo een Slingerbeurs georganiseerd, waar maatschappelijke organisaties en bedrijven bij elkaar komen, om samen bij te dragen aan de Hengelose samenleving. Wanneer het woord beurs genoemd wordt is dit dan ook geen understatement. Gedurende het uur dat matches gemaakt kunnen worden, is het een drukte vanjewelste die niet onderdoet voor Wallstreet. Tijdens dit proces worden aanbieders en vragers waar nodig ondersteund door hoekmannen/vrouw. De inzet tijdens deze dag houdt kennis, kunde, ervaring en materiële middelen in. Het betreft nimmer financiën.

Maatschappelijk betrokken ondernemen
Maatschappelijk betrokken ondernemen, als één van de zeven pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wint de laatste jaren enorm aan populariteit. Voor bedrijven is de Slingerbeurs een laagdrempelige manier om invulling te geven aan hun sociale voorkomen en iets terug te geven aan de maatschappij, waar zij als bedrijf deel van uitmaken. De Slinger, de organisaties en Hengelo zijn buitengewoon dankbaar voor de toestroom van bedrijven en willen hen hiervoor bedanken, door na afloop van de beurs een ondernemersevenement aan te bieden en hen in de media in het zonnetje te zetten.

Ondernemers Evenement
Direct aansluitend aan De Slingerbeurs vond er een Ondernemers Evenement plaats. Partners van De Slinger, deelnemers aan De Slingerbeurs en een kleine 100 Hengelose ondernemers die kennis kwamen maken met De Slingerbeurs werden verrast met het interactieve programma van de 3 generatie burgemeesters. Onder bezielende leiding van 2 bestuursleden, Henk Dassen en Ludan Schmid konden de burgemeester hun eigen visie geven op de ontwikkeling en de toekomst van het maatschappelijk betrokken ondernemen in Hengelo. Hengelo kent al een langdurige betrokkenheid van ondernemers. De verwachting is dat deze cultuur zich ook in de toekomst voortzet. Midden in de samenleving, dat is goed voor Hengelo en ook goed voor bedrijven. Bedrijven zijn zichtbaar, kennen de klanten en de klanten weten wat bedrijven bieden. De Slingerbeurs is een prima middel om bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in verbinding brengen.

Resultaat
Met een herhaalde slag op de gong werd een einde gemaakt aan weer een enerverende en geslaagde editie van de Slingerbeurs. Met veel trots en enthousiasme maakte voorzitter Frank Kerckhaert het fantastische resultaat van 2014 bekend. 336 matches van 6500 uur met een waarde van 210.391,00 euro! Dit alles berekend en bekrachtigd door de accountants van PWC en de notarissen van Suwijn Notarissen.

De meest opmerkelijke matches van 2014 waren;

* Metropool biedt aan meerdere maatschappelijke organisaties, waaronder De Slinger Hengelo voor De Slingerbeurs 2015 ruimte op de Video Wall
* Welbions biedt 2 jaar ruimte in de binnenstad voor Stichting Haertpool
* Twente lodge biedt vakanties voor gezinnen van o.a. Basisschool ‘t Heem

Het bestuur van de Slinger is wederom erg dankbaar voor de inzet van bedrijven en organisaties die van deze dag weer een groot succes hebben gemaakt.

De organisatie
De Slingerbeurs Hengelo 2014 is een initiatief van De Slinger Hengelo. Dit is een netwerk van bedrijven en organisaties dat zich met succes inzet voor een hechtere samenleving. Met de Slingerbeurs wil De Slinger Hengelo de contacten en samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen in de gemeente Hengelo bevorderen.

De Slingerbeurs wordt financieel ondersteund door Lokaal Fonds Hengelo en de volgende bedrijven en instellingen: Carintreggeland, Gemeente Hengelo, SCALA welzijnswerk, Rabobank Centraal Twente, Welbions, Bouwbedrijf van Wijnen en Twence.

Daarnaast heeft De Slinger Hengelo betrokken supporting partners: PWC, Bcause, Siemens, Zavor Koffie, SWB, Rotary Club Hengelo, ROC van Twente, Ctrl P, Iton, Normteq, Praag, Norma, Janssen de Jong bouw, Hudepohl fotografie, Pagelink, Business Club Centraal Twente, T4.

Meer informatie is te vinden op www.deslingerhengelo.nl

———-EINDE PERSBERICHT———-