Trouwe Engel

Ankerpunten

Er loopt een rode lijn door de geschiedenis van Hengelo. Een lijn die bestaat uit morele waarden als trouw en loyaliteit; begrippen die verwant zijn aan verbinding en solidariteit. Aan vertrouwen, vasthoudendheid en aan het zich houden aan een verbintenis of verplichting. Trouw en loyaliteit, mede ingegeven door de heilige Lambertus die binnen de kerkgeschiedenis de patroon is van de (huwelijkse) trouw vormden de basis bij de beeldontwikkeling.

Op zoek naar ankerpunten verschijnt vervolgens de charismatische Charles Stork met een warm hart voor zijn werknemers en een loyale verhouding tot het reilen en zeilen in de opkomende stad. En daar passeren de inwoners van Hengelo die dankzij de sociale en humane rol van Stork royaal bijspringen bij de financiering van de bouw van de nieuwe Lambertusbasiliek. Wederkerige loyaliteit.

Binnen is Lambertus aan het woord, buiten een verbeelding van zijn gedachtegoed: trouw en loyaliteit als zijnde fundamentele kernwaardes voor een gelukkige samenleving.
‘Trouw’ als een houding van loyaliteit, eerlijkheid en oprechtheid, van toewijding en aandacht voor elkaar. Trouw aan de ander, je stad, je land, de wereld, je naaste en trouw ook aan jezelf, aan wie je bent en met welke verantwoordelijkheid je in de wereld staat. Vertrouwen als zodanig is het cement van een samenleving.

Trouwe Engel

De ‘Trouwe Engel’ moet een beeld zijn dat energie en dynamiek uitstraalt en dat als verbeelding van trouw en loyaliteit, verbinding en ondersteuning laat zien. In de dierenwereld is trouw onder bepaalde soorten dieren opmerkelijk aanwezig. Zwanen bijvoorbeeld blijven hun partner hun leven lang trouw. Na de dood van de partner rouwt de zwaan net als de mens om het verlies. Daarom is de vleugel van een opstijgende zwaan als uitgangspunt genomen en vertaalt in een rechtopstaande vorm waarbij een tweede identieke vleugel - door midden gesneden - in de eerste vleugel valt. De ene vleugel draagt de andere, de tweede vleugel geeft stabiliteit aan de eerste vleugel. Samen vormen ze een soort kruisverbinding. Los van elkaar vallen ze om.

De vleugel is gezien als een symbool van dynamiek en vooruitgang en van de wens te willen opstijgen. Tegelijkertijd de gebondenheid aan de plek want de tweede vleugel zit het vrijelijk opstijgen in de weg. Het is onvermijdelijk voor de stabiliteit. Het lonken naar de vrijheid en tegelijkertijd gebonden zijn aan de aarde. Losraken en bestendiging aaneen gesmeed.

Er is een derde element in de vorm van een schaduwpartij op maaiveld in het wandelpad. Het zonlicht zorgt ervoor dat al wat leeft wordt voorzien van een eigen unieke schaduw. In de nabijheid van de ‘Trouwe Engel’ is deze schaduwvleugel als een alter ego te zien. De ‘Trouwe Engel’ heeft als uitgangspunt de vleugels van een zwaan maar heeft meerdere verschijningsvormen: nu eens een engel, dan een vlinder of de bladeren van een plant.

Trouwe Engel is uitgevoerd in duurzaam brons en heeft geen onderhoud nodig. De maten zijn 260 x 200 x 300 cm (l x b x h).
Het schaduwbeeld in het wandelpad is uitgevoerd in antracietkleurig beton en gevat in een rvs-omranding 300 x 80 cm (l x b).

Kunstenaar: Tine van de Weyer